Giđđamárkan Ođđa ja bealleadnon diŋggat / Samisk vårmarked Nytt og brukt – lávvordaga 16. b. cuoŋománus dii. 11-17 Oslo sámeviesus – lørdag 16. april kl. 11-17 på Samisk Hus i Oslo

vaarmarked_illustrasjon_2016

Dárbbašat go ođđa gávtti dahje vuoddagiid 17. b. miessemannui?Oslo Sámiid Searvi doallá sámi giđđamárkana lávvordaga 16. b. cuoŋománus dii. 11-17 Oslo sámeviesus. Kafea lea maid rabas.Lea go miella vuovdit datneárpučiŋaid máid ohppet ráhkadit kurssas? Gávtiid ja liinniid? Leat go lupmen liige olu, vai it borran buot goikebierggu? Mii ohcat olbmoid geat vuvdet dujiid, biktasiid, giehtabargguid, dáidda, čiŋaid, borramušaid ja borramušgálvvuid, musihka, girjiid, jna. Beavdehaddi lea 200,-
Dieđit jođaleapmosit kultur@samer.no ja muital máid vuovddát.

Mii maid dárbbašit veahkki márkanii, nugo bidjat bevdiid ja čorget, doallat oktavuođa vuvdiiguin, ja kafeas.

Sáddes e-boastta: kultur@samer.no

_____

Trenger du ny kofte eller komagbånd til 17. mai? Selge smykkene du har lært å lage på kurs hos OSS i vinter? Kofter og tørkler? Har du laget ekstra mye multesyltetøy og tørkakjøtt i år?

OSS arrangerer samisk vårmarked lørdag 16. april kl. 11-17 på Samisk Hus i Oslo. Kaféen er også åpen.

Vi søker selgere av duodji, klær, håndverk, kunst, smykker, matvarer, musikk, bøker, m.m. Pris pr bord: 200,-
Påmeld deg til kultur@samer.no snarest og fortell hva du selger.’
Vi trenger også en håndfull frivillige som kan hjelpe til med markedet med oppgaver som rigg før og etter, kontakt med selgere i forkant av markedet, kafé.

Ta kontakt snarest mulig på kultur@samer.no.

Joikekurs med Niko Valkeapää, 20-21-02.2016

Vi har nok en gang klart å engasjere Niko Valkeapää – Nils Aslak Valkeapääs  gudsønn – til å holde joikekurs.

Joikekurset finner sted i Samisk Hus.

Tidspunkt og klokkeslett
Lørdag 20. februar: 17:00-21:00
Søndag 21. februar: 10:00-16:00

Møt presis!

Kursavgift: Kr. 600, som betales til OSS-kontoen 1600.20.02683 før du starter på kurset.

Vi har begrenset antall plasser, så det lønner seg å være  raskt ute.

Påmelding: kultur@samer.no

Bures boahtin! – Velkommen!

niko_valkeapaeae_25P5531_820

Årsmøtet 2016 i Oslo Sámiid Searvi – Oslo sameforening 09.03.2016 kl. 19:00 på Samisk Hus

Vi kaller med dette inn til vårt årsmøte 2016 i Samisk Hus onsdag 09.03. Tidspunkt kl. 19:00.

OSS trenger mange med på laget i året som kommer for å kunne fortsette å skape gode arrangementer og tilbud for den samiske befolkningen i Oslo. Vi trenger alt fra styremedlemmer og kulturutvalgsmedlemmer til frivillige på lørdagskaféen. Kontakt leder i valgkomitéen, Ánde Trosten, på epost eller telefon dersom du vil bidra, eller for mer informasjon om de ulike måter å engasjere seg på. Mob: 92854972 Email: ande.trosten@gmail.com.

Dagsorden for årsmøtet:

1. Valg av 1 møteleder
2. Valg av referent
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Valg av to til tellekorps
5. Fremleggelse av årsberetning inkludert regnskap
6. Fremleggelse av budsjett og virksomhetsplan
7. Behandling av innkomne saker
8. Valg

Til valget skal følgende velges:

– Styre. Hvert medlem av styret velges direkte i samsvar med §6.1
– Delegater og varadelegater til NSR’s landsmøte
– 2-to- revisorer
– Valgkomité
– Studieutvalg, kulturutvalg og andre komiteer og utvalg årsmøtet finner behov for
– Representanter til NSR’s kretsstyre for Sør-Norge valgkrets

Oslo Sámiid Searvi – Oslo sameforening inviterer til julemarked den 28. november

oss_julemarked

Bures boahtin juovlamárkanii!
Boađe gavppašit juovlaskeaŋkkaid dáppe. Dahje juoida alccesii. Dáppe gavnnat biktasiid, čiŋaid, duoji ja eanet.
Dáppe lea maid káfea mii vuovdá káfe, gahkuid ja muhton liegga biepmuid. Juovlamárkkan lea Oslo sámiviesus. Gavnnat dat Schouskvartalas Grünerløkkas, uksa lea Riksscenena olggeš bealde.
Rábas tii. 11.00 – 17.00. Lavvardat 28. b. skabmamánus.

Velkommen til Julemarked!
Kom og kjøp julegavene dine her. Eller noe fint til deg selv. Smykker, klær, pynt, håndtverk mm tilbys.
Kafé med kaffe, kaker og noe å varme seg på.
Julemarkedet er på Samisk Hus. Det ligger inne på Schouskvartalet nederst på Grünerløkka, inngang til høyre for Riksscenen.

Vårt julemarked er åpent kl 11.00-17.00 lørdag 28. november.

Ti samiske tidsbilder – utstilling

TI SAMISKE TIDSBILDER

Vi har gleden av å invitere deg til åpning av utstillingen:

Ti samiske tidsbilder – Logi sámi áigegova

Lørdag 17. oktober kl. 13.00 i Historisk museum

Mer informasjon kan du finne her:

http://www.khm.uio.no/besok-oss/historisk-museum/arrangementer/andre-arrangementer/2015/ti-samiske-tidsbilder-omvisning.html

KURS I NORDSAMISK STARTER I SEPTEMBER

DAVVIN-KURS I NORDSAMISK

Våre Davvin-kurs i nordsamisk starter opp i den andre uken i september. Stedet er som vanlig Samisk Hus i Oslo.

Vi satser på Davvin-kurs i fire trinn, fra 1-4.

Kursene starter på følgende dager:

Davvin 1: Samisk hus i Oslo tirsdag 08.09, kl. 17:00.

Davvin 2: Samisk Hus i Oslo tirsdag 08.09, kl. 19:00

Davvin 3:  Samisk Hus i Oslo torsdag 10.09, kl. 17:00

Davvin 4: Samisk Hus i Oslo torsdag 10.09, kl. 19:00

Kursene vil deretter følge denne ruteplanen:

Tirsdag:

Davvin 1 går 17:00-19:00.
Davvin 2 går 19:00-21:00.

Torsdag:

Davvin 3 går 17:00-19:00.
Davvin 4 går 19:00-21:00.

Det er muligheter for justeringer av tidene underveis.

Påmelding til Frode Tveterås på 2220 2386 eller til post[at]samer.no.

Kursene arrangeres av Oslo Sámiid Searvi – Oslo sameforening i samarbeid med Sámi oahpolihttu (SOL).

VIRKSOMHETSPLAN FOR OSLO SÁMIID SEARVI – OSLO SAMEFORENING VÅR/HØST 2015

 OSS’ virksomhetsplan vår/høst 2015

– Joikekurs med Niko Valkeapää – første kurs i siste helgen i mai. Vi satser på å få gjennomført et nytt kurs enten før sommeren eller på høsten.

– Gáktikurs med Susanne Hætta – oppstart i september

– Planlagt vårmarked 25.04

– Planlagt medlemskveld – dato ikke fastsatt

OSS-fest 09.05 på Samisk Hus

– Planlagt foredrag med Steinar Pedersen hvis han kan. Det passer i så fall bra å kombinere med medlemskveld. Tidspunktet for dette ikke fastsatt.

– Barneduodji den 07.06 på Samisk Hus i forbindelse med Musikkfestdagen

– I september starter vi opp igjen med de klassiske Davvin-kursene, hvor både Frode Tveterås og Henry Ulvenes sier seg villige til å trå til. (Dato for oppstart: Tirsdag 08.09 kl. 17:00 eller 17:30 på Samisk Hus. Konkret tidspunkt kommer i god tid før oppstart.)

– Samisk treff på Langøyene i august i samarbeid med NSR-U (NB: Avlyst pga. at ansvarshavende måtte være i Tana i hele august)

– Samarbeidsarrangement i forbindelse med Sametingets samling i Oslo i september

– Sølvkurs med Lisbeth Somby – dato ikke fastsatt

– Julemarked 28.11 på Samisk Hus

Medlemsverving
I tillegg vil vi satse mer på medlemsverving. Vi har i år fått erfaring for at det er fullt mulig å verve et titalls medlemmer fra en forsamling på 100, og OSS planlegger i år å gjøre en skikkelig innsats med medlemsvervingen.

Grasrotandelen
Som tallene nedenfor viser, er Grasrotandelen en god kilde til inntekter, og vi oppfordrer våre medlemmer til å verve flere Grasrot-deltakere som spiller for OSS.

År  Deltagere  Bidrag

2014  34  12 012,-
2013  33  10 841 ,-
2012  13  6 725 ,-

Årsmøtet i Oslo Sámiid Searvi – Oslo sameforening – er overstått og valg foretatt

De nye tillitsvalgte i Oslo Sámiid Searvi for 2015-16:/Dá leat ođđa áirasat Oslo Sámiid Searvvis áigodaga 2015-2016:

Stivra / Styret:
Jođiheaddji / Leder: Per Inge Østmoen.
Nubbijođiheaddji / Nestleder: Tor Gunnar Nystad.
Miellahtut / Medlemmer: Gro Vars, Rauni West, Issát-Erke Trosten.
Várrelahtut / Vara: 1. Raisa Porsanger  2. Stigo Holm  3. Ingrid Jåma.

Kultuvra- ja oahppolávdegoddi / Kultur- og studieutvalg:
Jođiheaddji / Leder: Laila Coldevin.
Miellahtut / Medlemmer: Vilde Serina Brunvoll, Frode Tveterås, Jim Roar Wigelius, Raisa Porsanger, Kaisa Ravna Vars Mienna, Marja Guttorm, Sajje Solbakk, Andreas Vangseng Becken.
Várrelahtut / Vara: Rauni West, Henry Ulvenes.

Válgalávdegoddi / Valgkomité:
Jođiheaddji / Leder: Ánde Trosten.
Miellahtut / Medlemmer: Cecilie Berg Lindvall, Tor Gunnar Nystad.
Várrelahttu / Vara: Kirsten Lisbeth Somby.

OSS-áirras Samisk Hus Oslo AS-stivrras / OSS-representant i styret til Samisk Hus Oslo AS:
Káren Ellen Gaup.

Årsmøtet fortsetter torsdag den 19.03. klokken 18:00 på Samisk Hus

Oslo Sámiid Searvi – Oslo sameforening ble ikke ferdig med årsmøtet den 03.03.2015. Derfor fortsetter årsmøtet med de resterende sakene, og dato og tid for fortsettelsen er satt til torsdag 19.03.2015 kl. 18:00.

De resterende sakene er:

– Presentasjonen av virksomhetsplanen for vår 2015/høst 2015

– Presentasjonen av budsjett for 2015

– Valg

De som har stemmerett på møtet, er de som har betalt medlemskontingenten til OSS i 2015.

Bures boahtin! – Velkommen!

Kurs i koftesøm Oslo Sámiid Searvi – Oslo sameforening

Oslo Samiid Searvi arrangerer SOL-kurs i koftesøm med oppstart rett etter påske. De første kursdagene vil bestå av teori og mønsterlaging.

Kurset er på 80 timer, så det vil si at det vil gå til langt ut på høsten. Det blir oppstart i april/mai og holder på noen uker, før det fortsetter etter sommerferien.

Kursr Susanne Hætta kan de fleste av Finnmarkskoftene. Andre kofter kan sys hvis du selv har mønster som kan kopieres og/eller en ferdig kofte å se etter. Kursmateriell kjøper du selv inn. Du må også ha symaskin selv.

NB! Maks. antall kursdeltakere er fem.

Kurssted: Samisk Hus.

Egenbetaling er kr 600

Spørsmål rettes til leder av OSS sitt kultur- og studieutvalg, Laila Coldevin, e-post lcolde[at]hotmail.com

Påmelding: kultur[at]samer.no

OBS: Dato er ikke satt, men vi håper å starte etter påske.

NB.: Dette gáktikurset ble fulltegnet etter bare noen få timer. På under seks timer var det kommet 12 søkere til 5 plasser. Vi er glade for interessen for våre kurs, og tar dette som et signal om at vi bare må kjøre på  med så mange kurs som økonomien og våre menneskelige ressurser tillater. En annen sak er at dette koftekurset tar utgangspunkt i kofter fra det nordsamiske området. Vi er helt klar over at dette er bare en del av det samiske området. Hvis det er noen som kan undervise i sying av gákti/gáptta/kofte fra andre samiske områder, er det bare å ta kontakt med oss.

koftekurs-plakat2