Oslo Sámiid Searvi – OSS (Oslo Sameforening)

Skal fremme samisk kultur i Oslo!

Oslo Sámiid Searvi – OSS (Oslo Sameforening) ble opprettet i 1948, og er den største sameforeningen i Oslo. Foreningens formål er å fremme det samiske folks rettigheter sosialt, kulturelt og økonomisk, samt arbeide aktivt for å sikre representanter til Sametinget. Vi arbeider for respekt og forståelse mellom ulike kulturer.

Alle kan bli medlemmer hos oss! Foruten å bli med i det kulturelle, organisatoriske eller politiske arbeidet til OSS, kan du i løpet av året treffe andre samer på en rekke møter, kurs og fester.

Vi kommuniserer i hovedsak via våre facebooksider!

Følg OSS her!