Medlemskap

Medlemskap i Oslo Sámiid Searvi – OSS (Oslo Sameforening)

Vi ønsker deg velkommen som medlem! Oslo Sámiid Searvi (OSS) er et lokallag i Norske Samers Riksforbund som arbeider for å fremme samiske rettigheter og kultur.

Bli medlem i OSS, la din stemme og kulturbakgrunn bli hørt! Som medlem får du tilsendt kurstilbud, jevnlige nyhetsbrev pr epost m.m.

Medlemsfordeler:

1. Medlemsfordeler i form tilbud om å delta på ulike kurs som koftesøm-, samisk-, duodji- kurser, og andre sosiale begivenheter som OSS arrangerer.

2. Jevnlige nyhetsbrev via e-post med informasjon om samiske aktiviteter i Oslo og omegn.

3. Medlemskap gir mulighet til å påvirke hvordan samer blir presentert i bybildet! Mulighet for å delta aktivt på møter, kurs og arrangementer. Mulighet til å bli med i kultur- og studieutvalgene, eller i styret.  Medlemskap gir også muligheter til å påvirke politisk via våre representanter i Sametinget.

4. Oslo Sámiid Searvi fyller 70 år i 2018, og er dermed landets eldste samiske organisasjon. Vi har vært og skal fortsette med å være en viktig røst i det samiske og norske samfunnet.

Vi er en del av NSR (Norske Samers Riksforbund) som er en politisk og kulturell organisasjon i det samiske samfunnet, og er i posisjon i Sametinget nå. NSR samler samer fra alle samiske områder, fra kyst og innland, fra nord og sør og fra alle næringer og interesser.

5. OSS er en del av Samisk Hus i Oslo, representert ved to representanter i Samisk Hus’ styre. Foreningen Samisk Hus i Oslo jobber med å skape et levende samisk miljø i Oslo by, alle er hjertelig velkommen til å bidra.

Kontigent:

  • kr.150 for hovedmedlem – medlemmemr som fyller minst 26 år, født 1992 eller før.
  • kr. 50.- for BU-medlem – medlemmer som i løpet av 2018 ikke fyller mer enn 25, født 1993 eller før.

Fyll inn skjema og bli medlem her:
www.nsr.no/innmelding

 

Legg igjen en kommentar