Norske Samers Riksforbund (NSR)

nsr-temp-header-logo-04b


Oslo Sámiid Searvi er én av NSRs  27 lokallag.

NSR er en kulturpolitisk organisasjon på norsk side av Sápmi som både stiller til valg til Sametinget, og driver med aktivt kulturarbeide. Støtten til NSR ved valgene til Sametinget, viser behovet for en fri politisk enhet som NSR. NSR står fri til å forme en samepolitikk som best kan ivareta de samiske interessene, og er garantien for at Sametinget utvikles videre som et uavhengig samisk talerør.

Når det gjelder det kulturelle arbeidet, er det ikke noen tvil om at det i mange områder er nettopp NSRs medlemmer og lokallag som synliggjør det samiske. NSR arrangerer bl.a. diverse kurs, festivaler, konserter og utstillinger. De kulturelle og politiske delene av vårt arbeid er like viktige og forutsetter hverandre. Den politiske og kulturelle aktiviteten utgjør en helhet.NSR ønsker å samle samer fra alle områder og fra alle næringer og interessegrupper til arbeid for vårt felles beste. NSR arbeider etter grunnprinsippet om at alle samer skal behandles likeverdig i alle sammenhenger.

Valgrets 7 Sør-Norge
Det er 7 valgkretser til Sametingsvalget. Oslo tilhører Sør-Norge valgkrets (valgkrets 7). Oslo Sámiid Searvi er én av Norske Samers Riksforbunds (NSR) 27 lokallag. Sammen med Bergen Sameforening,  Mjøsa og omegn Sameforening og Møre og Romsdal Sameforening, nominerte OSS kandidater til NRSs liste for valgkrets 7. NSRs tre øverste kandidater i vår valgkrets ble alle valgt inn på Sametinget under Sametingsvalget 2017:

1. Tor Gunnar Nystad (til høyre)
2. Aili Guttorm (midten)
3. Piera Heaika Muotka (midten)

 

 

 

 

 


Aili Keskitalo
Aili Keskitalo (NSR) ble valgt som Sametingspresident i 2017. Les mer om henne her.

Bilde-Aili

Se oversikten over det nye Sametinget 2017-2020 her: https://www.nrk.no/sapmi/disse-far-aili-keskitalo-med-pa-sametinget-1.13685030

Mer informasjon om NSR?
Besøk NSRs hjemmeside: www.nsr.no
Følg NSR på facebook: www.facebook.com/NSRbellodat

foto øverst: NSRs førstekandidater i Sør-Norge valgkrets 2013
foto nederst: Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR)

 

Legg igjen en kommentar