Om OSS

Fremme samisk kultur i Oslo!

Oslo Sámiid Searvi – OSS (Oslo Sameforening) ble opprettet i 1948, og er den største sameforeningen i Oslo. Foreningens formål er å fremme det samiske folks rettigheter sosialt, kulturelt og økonomisk, samt arbeide aktivt for å sikre representanter til Sametinget. Vi arbeider for respekt og forståelse mellom ulike kulturer.

Alle kan bli medlemmer hos oss! Foruten å bli med i det kulturelle, organisatoriske eller politiske arbeidet til OSS, kan du i løpet av året treffe andre samer på en rekke møter, kurs og fester.

Den samiske barnehagen i Oslo er et av resultatene av vårt arbeid. Cizáz (Spurv) ble opprettet etter initiativ fra OSS i 1986, og er fortsatt den eneste samiske barnehagen i Oslo. Samiskundervisningen i Osloskolen har vært truet en rekke ganger, og OSS holder hele tiden et våkent øye med at for eksempel Oslo kommune følger opp sine forplikteleser her.

OSS har alltid vært en pådriver for arbeidet med å etablere et samisk hus i Oslo, som endelig ble en realitet i desember 2004. I 2017 flyttet Samisk Hus til de lokalene vi har nå i Dronningensgate 8b. OSS feiret sitt 70-årsjubiléum i 2018.


Organisering

Årsmøtet er OSS høyeste organ. Mellom disse er det medlemsmøtene som avgjør spørsmål.

OSS-styret har ansvaret for den daglige driften. I tillegg finnes det et kulturutvalg som står for et vidt spekter av kulturarrangementer, og et studieutvalg som arrangerer duodjikurs, samiskkurs og annen opplæring.

Medlemstallet varierer, men er mellom 100 til 200 personer.

 

Norske Samers Riksforbund (NSR)

Oslo Sámiid Searvi (OSS) er tilsluttet Norske Samers Riksforbund (NSR). OSS er et stort lokallag og sender mange representanter til NSR-landsmøtet, og har gjennom årene vært en pådriver i mange viktige saker. Mange kjente samer som f.eks. Ole Henrik Magga, Hans Ragnar Mathisen og Ragnhild Nystad er alle tidligere ledere av OSS.

KONTAKT OSS

Kontakt oss i Oslo Sámiid Searvi – Oslo sameforening når du har noe du vil si oss eller det er noe du lurer på!

Bruk e-postadressen post@samer.no

Følg OSS på facebook: www.facebook.com/oslosamiidsearvi 

 

Legg igjen en kommentar