Arrangementer

Årsmøte i Oslo Sámiid Searvi 10. Mai kl 17:30 på Samisk Hus, Oslo.

Saksliste:

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Valg av to til tellekorps
5. Fremleggelse av årsberetning inkludert regnskap
6. Fremleggelse av virksomhetsplan
7. Valg av tillitsvalgte til styret, kulturutvalg m.m

Velkommen!

C02lonialNATION – Giron sámi teáhter
Riksscenen, 10. mai klokken 19:30 til 21:30
Endelig her – eneste mulighet til å oppleve Giron sámi teáhters forestilling i Oslo!

C02lonialNATION er en fiktiv sannhets- og forsoningskommisjon for å belyse de menneskelige konsekvensene av de fire statene Norge, Sverige, Finland og Russland sin historiske undertrykkelse av det samiske folk og språk i Sápmi. Stykket er basert på historier fra hele Sápmi, og gir oppmerksomhet til stemmer som ikke tidligere har vært hørt. Temaer som tas opp er avslitte bånd, ansvarssvikt, kryssende allianser og undertrykt sinne. Relasjoner mellom de fire statene og samene står sentralt. Stykket spilles på svensk, nord- og lulesamisk, med innslag av sør-, pite, ume og skoltesamisk, og er tekstet til svensk.

BILLETTER BLIR LAGT UT TIL SALG FRA RIKSSCENEN TORSDAG 27. APRIL
Les mer/ Kjøp billett
Aldersgrense: 14 år
Billettpris: 120,- kr (inkl. billettavgift)
Maks antall publikum: 70

Arrangør: Oslo Sámiid Searvi i samarbeid med Oslove Noereh og Riksscenen.

Legg igjen en kommentar