Arrangementer

Årsmøte i Oslo Sámiid Searvi 13. april kl 18:00 – 21:00 på Samisk Hus, Oslo.

Saksliste:

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Valg av to til tellekorps
5. Fremleggelse av årsberetning inkludert regnskap
6. Fremleggelse av virksomhetsplan
7. Valg av tillitsvalgte til styret, kulturutvalg m.m

Velkommen!

 

Legg igjen en kommentar